Đăng nhập Để truy cập nhanh và đăng tin miễn phí. Đăng ký nếu bạn chưa có tài khoản.

999,000 đồng

  • img
  • img
  • img

Cảm biến Pepperl Fuchs NBB4-12GM50-E2-V1

Giá: 999,000 đồng

CÔNGTY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ AN TRỌNG TÍN là nhà phân phối thiết bị Cảm biến,cảm ứng Pepperl +Fuchs tạiViệt Nam.

Thông tin liên hệ: Mr. Nhân: 0938 984 234 (ZALO)

Email: nhan@antrongtin.com 

Cảmbiến Pepperl Fuchs BNS02AL: BNS 819-B04-R16-61-16-10 

Cảm biến PepperlFuchs NBB4-12GM50-E2-V1

Cảm biến điện từPepperl Fuchs ML100-55/103/115

Cảm biến tiệm cậnPepperl Fuchs NBB15-U10-E2

Encoder PepperlFuchs Việt Nam RVI58N-011K1A6XN-05000

Encoder PepperlFuchs Việt Nam Model: RVI58N-011K1A6XN-05000

Encoder PepperlFuchs Việt Nam Model: PVM58N-011AGR0BN-1213

Encoder PepperlFuchs Việt Nam Model: TVI40N-14TK2T6TN-01000

Encoder PepperlFuchs Việt Nam Model: TVI40N-09TK2T6TN-00360

Encoder PepperlFuchs Việt Nam Model: RVI58N-011AAR61N-02500

Encoder PepperlFuchs Việt Nam Model: THI58N-OTAK0R6TN-01024

Encoder PepperlFuchs Việt Nam Model: TVI40N-09TK2T6TN-00500

Encoder PepperlFuchs Việt Nam Model: TVI40N-14TK2T6TN-00100

Cảm biến PepperlFuchs Model: UC2000-30GM-IUR2-V15

Cảm biến điện từ  Pepperl Fuchs Model: UC6000-30GM-E6R2-V15

Cảm biến tiệm cậnPepperl Fuchs Model: UB6000-F42-E6-V15

Cảm biến quangđiện Pepperl Fuchs Model: UC4000-L2-E5-V15

Cảm biến điệndung Pepper Fuchs CJ1-12GK-N 

Cảm biến điệndung Pepper Fuchs CJ2-18GK-N

Cảm biến điệndung Pepper Fuchs CJ4-12GK-N

Cảm biến điệndung Pepper Fuchs CJ6-18GK-N

Cảm biến điệndung Pepper Fuchs CJ15-40-N

Cảm biến điệndung Pepper Fuchs CJ40-FP-N-P1 

Cảm biến điệndung Pepper Fuchs CJ40-FP-N-P4 

Cảm biến điệndung Pepper Fuchs CBN2-F46-N1 

Cảm biến điệndung Pepper Fuchs CBN5-F46-N1

Cảm biến điệndung Pepper Fuchs CCN5-F46A-N1

Cảm biến điệndung Pepper Fuchs CBN10-F46-N1

Cảm biến điệndung Pepper Fuchs CCN10-F46A-N1

Thiết bị bảo vệPepperl Fuchs vietnam KCD2-SR-Ex1.LB

Thiết bị bảo vệPepperl Fuchs Việt Nam KCD2-SR-Ex2

Thiết bị bảo vệPepperl Fuchs Việt Nam KFA6-DU-Ex1.D

Thiết bị bảo vệPepperl Fuchs Việt Nam KFA6-ER-Ex1.W.LB

Thiết bị bảo vệPepperl Fuchs Việt Nam KFA6-SOT2-Ex2

Thiết bị bảo vệPepperl Fuchs Việt Nam KFA6-SR2-Ex1.W

Thiết bị bảo vệPepperl Fuchs Việt Nam KFA6-SR2-Ex1.W.LB

Thiết bị bảo vệPepperl Fuchs Việt Nam KFA6-SR2-Ex2.W

Thiết bị bảo vệPepperl Fuchs Việt Nam KFA6-SR2-Ex2.W.IR

Thiết bị bảo vệPepperl Fuchs Việt Nam KFD2-DU-Ex1.D

Thiết bị bảo vệPepperl Fuchs Việt Nam KCD2-ST-Ex2.SP

Thiết bị bảo vệPepperl Fuchs Việt Nam KFA4-SR2-Ex2.W

Thiết bị bảo vệPepperl Fuchs Việt Nam KFA5-ER-Ex1.W.LB

Thiết bị bảo vệPepperl Fuchs Việt Nam KFD2-SOT2-Ex1.R 

Thiết bị bảo vệPepperl Fuchs Việt Nam KFA4-SR2-Ex1.W

Thiết bị bảo vệPepperl Fuchs Việt Nam KFA4-SR2-Ex1.W.LB

Thiết bị bảo vệPepperl Fuchs Việt Nam KCD2-STC-EX1

KCD2-STC-Ex1.ES

KFD2-CRG2-Ex1.D

KFD2-HLC-Ex1.D

 KFD2-HLC-Ex1.D.2W 

KFD2-STC4-EX1

 KFD2-STC4-Ex1.2O

KFD2-STC4-Ex1.2O.H

KFD2-STC4-Ex1.H

KFD2-STC4-Ex2

 KFA6-DWB-Ex1.D

KFD2-DWB-Ex1.D

KFD2-SR2-Ex2.W.SM

KFD2-UFC-Ex1.D

 KFD2-UFT-Ex2.D

KFU8-UFC-Ex1.D

KFU8-UFT-Ex2.D

KFA5-DWB-Ex1.D