Đăng nhập Để truy cập nhanh và đăng tin miễn phí. Đăng ký nếu bạn chưa có tài khoản.

3,000 đồng

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Cáp điều khiển 16 lõi chốngnhiễu Altek Kabel

Giá: 3,000 đồng

Cáp điều khiển 16 lõi chốngnhiễu Altek Kabel
+ Tiết diện: 0.5 0.75 1.0 1.5 mm2
+ 1 lõi dây gồm 20 sợi đồng nhuyễn
+ 15 sợi đen đánh số từ 1-15 và 1 sợi tiếp địavàng xanh
+ Đường kính 1 sợi: 2.35mm
+ Đường kính cả vỏ dây: 13.4mm
Cáp điều khiển 16x1.5/ Cáp điều khiển 16x1.5 chốngnhiễu
+ Tiết diện: 1.5mm2
+ 1 lõi dây gồm 20 sợi đồng nhuyễn
+ 15 sợi đen đánh số từ 1-15 và 1 sợi tiếp địavàng xanh
+ Đường kính 1 sợi: 2.95mm
+ Đường kính cả vỏ dây: 16.4mm
=============================================
Mọi chi tiết liên hệ: 0961. 406. 495
Mail: luulinh.altekkabel@gmail.com