Đăng nhập Để truy cập nhanh và đăng tin miễn phí. Đăng ký nếu bạn chưa có tài khoản.

999,000 đồng

  • img
  • img
  • img
  • img

Chỉnh lưu semikron SKM100

Giá: 999,000 đồng Thương lượng

Semikronlà một nhà sản xuất độc lập với điện bán dẫn thành phần. Công ty được thành lậpbởi Tiến sĩ Friedrich Josef Martin tại Nuremberg vào năm 1951.

An TrọngTín là một trong những nhà cung cấp máy móc thiết bị, phụ tùng công nghiệp,linh kiện, phụ kiện thay thế nhà xưởng, công nghiệp tại VN

Hãyliên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất về Chỉnh lưu Semikron

Thông tin liên hệ: Mr.Nhân: 0938 984 234 (ZALO)

Email:nhan@antrongtin.com

 

IGBTSKM100GAL123D 1200  chỉnh lưuSemikron

IGBTSKM100GAL12T4 1200  

IGBTSKM100GB063D 600

IGBTSKM100GB123D 1200

IGBTSKM100GB125DN

IGBTSKM100GB12T41200

IGBTSKM100GB12T4G 1200

IGBTSKM100GB12V 1200

IGBTSKM100GB173D 1700

IGBTSKM100GB176D 1700

IGBTSKM100GD063DL 600

IGBTSKM145GAL123D 1200

IGBTSKM145GAL176D 1700

IGBTSKM145GB066D 600

IGBTSKM145GB123D 1200

IGBTSKM145GB176D 1700

IGBTSKM150GAL12T4 1200

IGBTSKM150GAL12V 1200

IGBTSKM150GAR12T4 1200

IGBTSKM150GB123D 1200

IGBTSKM150GB12T4 1200

IGBTSKM150GB12T4G 1200

IGBTSKM150GB12V 1200

IGBTSKM150GB12VG 1200

IGBTSKM150GB173D

IGBTSKM150GM12T4G 1200

IGBTSKM195GAL126D 1200

IGBTSKM195GB066D 600

IGBTSKM195GB126D 1200

IGBTSKM200GAL123D 1200

IGBTSKM200GAL125D 1200

IGBTSKM200GAL126D 1200

IGBTSKM200GAL12E4 1200

IGBTSKM200GAL12T4 1200

IGBTSKM200GAL173D 1700

IGBTSKM200GAL176D 1700

IGBTSKM200GAR125D 1200

IGBTSKM200GAR12E4 1200

IGBTSKM200GAR173D 1700

IGBTSKM200GARL066 T 600.

IGBTSKM200GB063D 600

IGBTSKM200GB123D 1200

IGBTSKM200GB125D 1200

IGBTSKM200GB126D 1200

IGBTSKM200GB12E4 1200

IGBTSKM200GB12T4 1200

IGBTSKM200GB12V 1200

IGBTSKM200GB173D 1700

IGBTSKM200GB176D 1700

IGBTSKM200GM12T4 1200

IGBTSKM22GD123D 1200

IGBTSKM25GAH125D 1200

IGBTSKM25GD125D 1200

IGBTSKM300GA123D 1200

IGBTSKM300GA12E4 1200

IGBTSKM300GA12T4 1200

IGBTSKM300GA12V 1200

IGBTSKM300GAL063D 600

IGBTSKM300GAL123D 1200

IGBTSKM300GAL12E4 1200

IGBTSKM300GAL12T4 1200

IGBTSKM300GAR063D 600

IGBTSKM300GAR12E4 1200

IGBTSKM300GARL066 T 600

IGBTSKM300GB063D 600

IGBTSKM300GB066D 600

IGBTSKM300GB123D 1200

IGBTSKM300GB125D 1200

IGBTSKM300GB126D 1200 Semikron

IGBTSKM300GB12E4 1200

IGBTSKM300GB12T4 1200

IGBTSKM300GB12V 1200

IGBTSKM300GBD12T4 1200

IGBTSKM300GM12T4 1200

IGBTSKM400GA123D 1200

IGBTSKM400GA12E4 1200

IGBTSKM400GA12T4 1200

IGBTSKM400GA12V 1200

IGBTSKM400GA173D 1700

IGBTSKM400GAL125D 1200

IGBTSKM400GAL12E4 1200

IGBTSKM400GAL12T4 1200

IGBTSKM400GAL12V 1200

IGBTSKM400GAL176D 1700

IGBTSKM400GAR12E4 1200

IGBTSKM400GAR12T4 1200

IGBTSKM400GAR12V 1200

IGBTSKM400GAR176D 1700

IGBTSKM400GARL066T 600

IGBTSKM400GB066D 600

IGBTSKM400GB123D 1200

IGBTSKM400GB125D 1200

IGBTSKM400GB126D 1200

IGBTSKM400GB12E4 1200

IGBTSKM400GB12T4 1200

IGBTSKM400GB12V 1200

IGBTSKM400GB176D 1700

IGBTSKM400GM12T4 1200

IGBTSKM40GD123D 1200

IGBTSKM450GB12E4 1200

IGBTSKM500GA123D 1200

IGBTSKM50GAL123D 1200

IGBTSKM50GAL12T4 1200

IGBTSKM50GB063D 600