Đăng nhập Để truy cập nhanh và đăng tin miễn phí. Đăng ký nếu bạn chưa có tài khoản.

1,000 đồng

  • img
  • img
  • img
  • img

Token SLC là gì? Giới thiệu dự án token SLC

Salary: 1,000 đồng Thương lượng

ICO(InitialCoin Offering)  là gì ?

ICO là hình thức huy động tài chínhtrong Cryptocurrency và ngành công nghiệp Blockchain thông qua việc phát hành các token.

Trong mỗi đợt mở bán Crowdsale củadự án, công ty thường phát hành một số lượng nhất định các Token để chào báncho các nhà đầu tư, đổi lấy Bitcoin, Ethereum hoặc tiền mặt. Khi các công tynhận được vốn đầu tư phát triển sản phẩm hoặc giải pháp của họ, nhà đầu tưtham gia sẽ nhận được các Token như các cổ phiếu và có toàn quyền sở hữu các cổphần này.

Các nhà đâu tư quan tâm có thể muavào đợt chào bán và nhận mã thông báo tiền điện tử mới do công ty phát hành. Vàtoken này có thể có một số tiện ích trong việc sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ màcông ty đang cung cấp hoặc nó có thể chỉ đại diện cho cổ phần trong công tyhoặc dự án.

Tácdụng của token SLC là gì
 SLCđượcsửdụngchocácmụcđíchquảnnềntảngcủaSolution Life. Trongtươnglai, cácchủsởhữuSLC sẽảnhhưởngđếnhướngpháttriểnphầnmềmchínhsáchkinhdoanhtrongnềntảng.Chủ sở hữu mã thông báo có phiếu bầu về các vấn đề quản trị cộng đồng, phiếubầu tỷ lệthuận với số lượng SLC của mọi người nắm giữ.