Đăng nhập Để truy cập nhanh và đăng tin miễn phí. Đăng ký nếu bạn chưa có tài khoản.

Liên hệ

  • img

Xét tuyển cao đẳng tiếng Anh học tại Hải Phòng

Salary: Liên hệ Thương lượng

TUYỂN SINH CAO ĐẲNG TIẾNG ANH. ĐÀO TẠO VĂN BẰNG 2 LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG TIẾNG ANH TẠI HẢI PHÒNG

Trường cao đẳng DUYÊN HẢI tuyển sinh cao đẳng tiếng Anh, hệ đào tạo văn bằng 2 tiếng Anh, liên thông từ trung cấp lên cao đẳng ngành tiếng Anh.

X%25C3%25A9t%2Btuy%25E1%25BB%2583n%2Bcao%2B%25C4%2591%25E1%25BA%25B3ng%2Bti%25E1%25BA%25BFng%2Banh%2Bh%25E1%25BB%258Dc%2Bt%25E1%25BA%25A1i%2Bh%25E1%25BA%25A3i%2Bph%25C3%25B2ng.jpg